Kinh nghiệm hay

Kiến trúc sư chia sẻ cách chọn vật liệu xây dựng

Công trình xanh là xu hướng được sử dụng phổ biến hiện nay và KTS Minh Thủy là một trong những người theo đuổi triết lý này. Chị cho biết: "Dù có thể chưa đảm bảo được toàn bộ, tôi luôn cố gắng hướng đến các tiêu chí khi lựa chọn vật liệu cho các dự án như: không độc hại, nguyên liệu có thể tái chế, …

Kiến trúc sư chia sẻ cách chọn vật liệu xây dựng

Công trình xanh là xu hướng được sử dụng phổ biến hiện nay và KTS Minh Thủy là một trong những người theo đuổi triết lý này. Chị cho biết: "Dù có thể chưa đảm bảo được toàn bộ, tôi luôn cố gắng hướng đến các tiêu chí khi lựa chọn vật liệu cho các dự án như: không độc hại, nguyên liệu có thể tái chế, …

Kiến trúc sư chia sẻ cách chọn vật liệu xây dựng

Công trình xanh là xu hướng được sử dụng phổ biến hiện nay và KTS Minh Thủy là một trong những người theo đuổi triết lý này. Chị cho biết: "Dù có thể chưa đảm bảo được toàn bộ, tôi luôn cố gắng hướng đến các tiêu chí khi lựa chọn vật liệu cho các dự án như: không độc hại, nguyên liệu có thể tái chế, …

Kiến trúc sư chia sẻ cách chọn vật liệu xây dựng

Công trình xanh là xu hướng được sử dụng phổ biến hiện nay và KTS Minh Thủy là một trong những người theo đuổi triết lý này. Chị cho biết: "Dù có thể chưa đảm bảo được toàn bộ, tôi luôn cố gắng hướng đến các tiêu chí khi lựa chọn vật liệu cho các dự án như: không độc hại, nguyên liệu có thể tái chế, …

Kiến trúc sư chia sẻ cách chọn vật liệu xây dựng

Công trình xanh là xu hướng được sử dụng phổ biến hiện nay và KTS Minh Thủy là một trong những người theo đuổi triết lý này. Chị cho biết: "Dù có thể chưa đảm bảo được toàn bộ, tôi luôn cố gắng hướng đến các tiêu chí khi lựa chọn vật liệu cho các dự án như: không độc hại, nguyên liệu có thể tái chế, …