Bài viết

‘Cha đẻ’ những công trình bệnh viện khắp Việt Nam

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột khánh thành hồi tháng 2 năm nay là một trong những thiết kế của anh và các cộng sự tại Cát Mộc Healthcare Design thực hiện. Phát triển theo mô hình viện - trường, kết hợp giữa đào tạo - nghiên cứu khoa học - khám chữa bệnh, bệnh viện có quy mô ban đầu 200 …

‘Cha đẻ’ những công trình bệnh viện khắp Việt Nam

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột khánh thành hồi tháng 2 năm nay là một trong những thiết kế của anh và các cộng sự tại Cát Mộc Healthcare Design thực hiện. Phát triển theo mô hình viện - trường, kết hợp giữa đào tạo - nghiên cứu khoa học - khám chữa bệnh, bệnh viện có quy mô ban đầu 200 …

‘Cha đẻ’ những công trình bệnh viện khắp Việt Nam

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột khánh thành hồi tháng 2 năm nay là một trong những thiết kế của anh và các cộng sự tại Cát Mộc Healthcare Design thực hiện. Phát triển theo mô hình viện - trường, kết hợp giữa đào tạo - nghiên cứu khoa học - khám chữa bệnh, bệnh viện có quy mô ban đầu 200 …

‘Cha đẻ’ những công trình bệnh viện khắp Việt Nam

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột khánh thành hồi tháng 2 năm nay là một trong những thiết kế của anh và các cộng sự tại Cát Mộc Healthcare Design thực hiện. Phát triển theo mô hình viện - trường, kết hợp giữa đào tạo - nghiên cứu khoa học - khám chữa bệnh, bệnh viện có quy mô ban đầu 200 …

‘Cha đẻ’ những công trình bệnh viện khắp Việt Nam

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột khánh thành hồi tháng 2 năm nay là một trong những thiết kế của anh và các cộng sự tại Cát Mộc Healthcare Design thực hiện. Phát triển theo mô hình viện - trường, kết hợp giữa đào tạo - nghiên cứu khoa học - khám chữa bệnh, bệnh viện có quy mô ban đầu 200 …

‘Cha đẻ’ những công trình bệnh viện khắp Việt Nam

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột khánh thành hồi tháng 2 năm nay là một trong những thiết kế của anh và các cộng sự tại Cát Mộc Healthcare Design thực hiện. Phát triển theo mô hình viện - trường, kết hợp giữa đào tạo - nghiên cứu khoa học - khám chữa bệnh, bệnh viện có quy mô ban đầu 200 …